Google Plus
logo Kontakt:
ul. Wołoska 82 m. 55  (vis a vis Szpitala MSWiA)
tel.22 425-58-58   kom.501-22-84-88
e-mail: parapsychologia@gmail.com
informacje i zapisy:  pon.-pt:  900-2100,  sob: 900 - 1900

Znaczenie podstawowych elementów

Podane poniżej znaczenia mają formę krótkich haseł czy tez "słów-kluczy", które nie mogą służyć do nauczenia się astrologii, ale wyłącznie do przypomnienia czy skojarzenia sobie odpowiedniej sfery znaczeniowej danego elementu. Każdy element horoskopu (znak, dom. planeta i ich połączenia) musi być dobrze rozumiany i odczuwany, zanim podejmie się próbę interpretacji. Nie uzyska się tego bez korzystania z dobrego, obszernego i szczegółowego podręcznika interpretacji, udziału w kursie astrologii i odpowiednio długim okresie praktycznego zgłębiania tajników interpretacji horoskopu. Tylko dla tak przygotowanej osoby poniższe hasła mogą być pomocne stajać się bodźcem wyzwalającym odpowiednie skojarzenia.

ZASADY PLANETARNE

Każda z planet symbolizuje pewną zasadę przejawiającą się na różne sposoby w życiu każdego człowieka. Poza tym z planetami związane są także pewne cechy konstrukcji psychofizycznej człowieka.

PLANETA

ZASADA

CECHA

Słońce

samointegracja

indywidualność, witalność, wola, władza, przewodzenie

Księżyc

asymilacja

osobowość, odczuwanie, zmienność, instynkty, podatność

Merkury

transmisja

intelekt, postrzeganie, komunikowanie, umiejętności

Wenus

atrakcja i unifikacja

harmonia, kojarzenie, miłość, przyjemność, pieniądze, sztuka

Mars

aktywność

energia, popędy, inicjatywa, działanie, odwaga, umiejętność

Jowisz

ekspansja

dobroduszność, optymizm, szczodrość, sprawiedliwość, oddanie

Saturn

konsolidacja

ograniczanie, tradycja, rozsądek, stałość, dyscyplina

Uran

dewiacja

umysł intuicyjny, oryginalność, postępowość, ekscentryczność. burzenie

Neptun

iluminacja

idealizm, wyobraźnia, wizje, utopia, konfuzja, mistycyzm

Pluton

regeneracja i eliminacja

transformacja, integracja, kolektywność, dominacja, mutacja

 

MODYFIKUJĄCE CECHY ZNAKÓW

Zasady planetarne podlegają modyfikacji w zależności od położenia danej planety w znaku Zodiaku. Każdy znak posiada przypisany mu zbiór cech pozytywnych i negatywnych, jak też podstawowy element motywacji życiowej. Znaki mają pewne cechy wspólne, wynikające z przypisania ich do określonej kategorii w trzech sposobach klasyfikacji, a mianowicie:

ŻYWIOŁY

Ogień

Ziemia

Powietrze

Woda

Baran Lew Strzelec

Byk Panna Koziorożec

Bliźnięta, Waga, Wodnik

Rak, Skorpion, Ryby

dynamizm, twórczość

głębia, praktyczność

interakcja, intelektualizm

inspiracja, emocjonalizm

JAKOŚCI

Kardynalne

Stałe

Zmienne

Baran, Rak, Waga, Koziorożec

 

Byk, Lew, Skorpion, Wodniki

Bliźnięta, Panna, Strzelec, Ryby

aktywność, motywacja

stabilność, determinacja

wszechstronność, zmienność

POLARYZACYNE

Pozytywne

Negatywne

 

ogniste powietrzne

ziemskie wodne

ekstrawersja, męskość

introwersja, żeńskość

Typy motywacji i cechy poszczególnych znaków przedstawiają się następująco:

 

ZNAK

TYP

CECHA

Baran

Jestem

odwaga, inspiracja, oportunizm, egoizm

Byk

Posiadam

chronienie, lojalność, chciwość, posesywność

Bliźnięta

Myślę i wielostronność

intelektualizm, powierzchowność, naśladownictwo

Rak

Czuję

uczciwość, opiekuńczość, nadwrażliwość, tłumienie

Lew

Tworzę

szczodrość, szlachetność, snobizm, egocentryzm

Panna

Analizuję

dokładność, wydajność, krytyryzm. zmienność

Waga

Porównuję

pomoc, współpraca, fałsz, pasożytnictwo

Skorpion

Pożądam

odpowiedzialność, wytrwałość, destrukcja, schematyzm

Strzelec

Poszukuje

bezpośredniość, mądrość, dogmatyzm, brak umiaru

Koziorożec

Stosuję

ambicja, realizm, depresyjność, formalizm

Wodnik

Pojmuję

inwencja, intuicja, ekscentryzm, roztargnienie

Ryby

Wierzę

wyobraźnia, ofiarność, nadwrażliwość, mglistość

 

ZNACZENIA GŁÓWNYCH ASPEKTÓW

Aspekt zespala i modyfikuje przejawy zasad planetarnych w typowy dla siebie sposób.

 

Kuniunkcja

00°

siła i intensywność

Seksty

60°

współdziałanie,płynność

Kwadratura

90°

napięcie,wyzwanie

Trygon

120°

łatwość,dostatek,perfekcja

Opozycja

180°

świadomość,perspektywa,obiektywność

 

siła i intensywność, połączenie współdziałanie, płynność dynamiczne napięcie, wyzwanie łatwość, dostatek, perfekcja świadomość, perspektywa, obiektywność

OBSZARY ZNACZENIOWE DOMÓW HOROSKOPU

Każdy dom horoskopu określa pewną sferę życia, w jakiej przejawiają się zasady planetarne.

I - obraz własny, wygląd fizyczny, potencjalne środki samoekspresji

II- własne bogactwa, stan posiadania, wartości materialne

III- komunikacja, ideały i środki ich wyrażania, krótkie podróże, krewni

IV - struktura psychiczna, dom rodzinny, zakończenia, rodzice

V - dzieci, twórczość, rozrywki, romanse

VI - praca wydajność, zdrowie, opiekuńczość

VII - partnerzy, małżeństwo, otwarci wrogowie, "inni"

VIII - własności innych osób. spadki, śmierć, seks, regeneracja

IX - wyższe wykształcenie, filozofia, religia, dalekie podróże, kontakty z prawem

X- obraz w oczach innych, kariera, praca społeczna, zawód

XI- ideały, przyjaciele, wartości społeczne, cele, aspiracje

XlI - ukryte bogactwa i motywy, nielegalna działalność, ukryci wrogowie, odosobnienie

W opracowaniu wykorzystano źródła:

1.K.Konaszewska - Rymarkiewicz - Astrologia - Interpretacja podstawy Poznań 1991

2.R. T. Prinke - 'Vademecum Polskiego Astrologa:' Warszawa 1995

3.P. Kowalski /red./ - "Leksykon Znaki Świata" Omen, Przesąd, Znaczenie Warszawa 1998

4.Wojciech J.Burszta - "Antropologia Kultury" Poznań 1998

5.Suzan White - "Nowa Podwójna Astrologia" Warszawa 1992

Zapłać on-line - kliknij w banner

Pozioma transfery razem 1-nowe-szare