Google Plus
logo Kontakt:
ul. Wołoska 82 m. 55  (vis a vis Szpitala MSWiA)
tel.22 425-58-58   kom.501-22-84-88
e-mail: parapsychologia@gmail.com
informacje i zapisy:  pon.-pt:  900-2100,  sob: 900 - 1900

Intuicja naturalnym przeczuwaniem przyszłości

O predestynacji


Wszyscy, nawet doświadczeni parapsycholodzy, zadają sobie to samo pytanie: "Jeśli mogę przewidzieć bieg zdarzeń, czy oznacza to, że nasz los jest z góry znany?"


Gdybyś zdołał mnie przekonać, że wszystkie zdarzenia i działania są z góry znane, nigdy więcej nie odwoływałabym się do intuicji. Po prostu żyłbym chwilą. Wiele jest rzeczy, na które nie mamy wpływu (nie znamy na przykład czasu i miejsca trzęsienia ziemi), ale wiele jest takich, które możemy kontrolować (na przykład nie musimy się znajdować w jego epicentrum).


Korzystanie z intuicji pozwala rozszerzyć zakres naszego wpływu, doświadczeń i możliwości. Jeśli potrafisz przewidzieć przyszłe zdarzenie, a także jego okoliczności, to jesteś również w stanie współtworzyć odmienną przyszłość, jeśli leży to w granicach twoich możliwości, albo przygotować się do tego zdarzenia, jeśli nie masz wpływu na jego bieg. Przewidywanie przyszłości to dostrzeżenie najkorzystniejszej opcji. Przewidywanie jest raczej dokładne, gdyż struktura każdego systemu, ludzkich istot nie wyłączając, dąży do stabilności. Często słyszę o przepowiedniach, które budzą w ludziach przerażenie, na przykład: "Ona powiedziała, że będę miał w lipcu wypadek samochodowy". Zadałbym na początek następujące pytania:


. Którego lipca? . Jaki kolor samochodu? . Kto prowadzi? . Jak poważny będzie ten wypadek? . Kto jest ze mną?
I z pewnością nie zapomniałbym zadać oczywistego pytania: W jaki sposób mogę uniknąć tego wypadku?

O zbiorowym tworzeniu rzeczywistości


Wyobraźnia jest korytarzem wiodącym do zasobów umysłu i doświadczenia. Jest zdolnością tworzenia i upiększania, a z czego tworzymy, jeśli nie z pamięci i doświadczenia oraz z informacji dostępnych w zbiorowej nieświadomości, którą ja wolę nazywać zbiorową świadomością?


Zbiorowa świadomość bazuje na wierze, że nasze działania indywidualne i zbiorowe, jako planety i systemu stwarzają wzorzec i wyznaczają kierunek, który jeśli nie przejmiemy nad nim kontroli i nie zawrócimy jest zdeterminowany posunięciami przeszłymi i teraźniejszymi.


Weźmy na przykład piłkę. Popychasz ją, a ona się toczy w nadanym przez ciebie kierunku. Jeśli znasz teren, po którym się toczy
(przeszkody, na jakie napotka), i początkową prędkość, możesz dość dokładnie przewidzieć, gdzie się zatrzyma.


Pomyśl teraz o tysiącach piłek toczących się we wszystkich kierunkach. Jeśli wiesz, skąd się przytoczyły, wówczas potrafisz określić, z jaką prędkością i w jakim punkcie twoja piłka spotka się z inną i zmieni kierunek. Otrzymasz też informację, jak należy zmienić kierunek ruchu piłki. W rzeczywistości posiadasz moc zmiany kierunku wszystkich piłek, z którymi spotka się bezpośrednio lub pośrednio twoja piłka, poprzez zmianę kierunku tylko tej jednej.

Rzeczywistość nie jest niczym innym jak jednomyślnością


 O wzajemnych powiązaniach rzeczy.

 
Intuicja dowodzi, że wszystko na świecie jest Wzajemnie powiązane. Jeśli wierzysz w to, co Carl Gustav Jung powiedział o synchroniczności, to rozumiesz, że wszystko jest na jakimś poziomie wzajemnie powiązane. Brakuje tylko jednego, właściwego pytania. Zdolności medialne nie mają nic wspólnego z wyznaniem duchowością, aczkolwiek rodzaj otwartości, jaki zyskujemy dzięki rozwijaniu intuicji, może być niezwykle przydatny w szukaniu duchowego przewodnictwa.


Szybkiemu rozwojowi technologii w ostatnim stuleciu od niedawna towarzyszy tworzenie zasad etycznych, które zapobiegłyby zniszczeniu planety przez te wspaniałe zdobycze techniki. "Budowla" stała się zbyt wysoka, a my dość opornie powracamy do jej fundamentów i próbujemy je wzmocnić. Rodzić to będzie pytania o to, jak wykorzystamy technologiczne i naturalne zasoby, jak chcemy pokierować przyszłością i jak ochronić to, co ma dla nas największą wartość. Żeby dokonywać wyborów w sferze materialnej, musimy szukać duchowego przewodnictwa. Świat materii i świat ducha dążą do harmonijnego współistnienia.


Komunikacja, podróże i handel rozwinęły się tak dalece, że staliśmy się zróżnicowanymi częściami wielkiej światowej społeczności. Powinno nas to zachęcić do szukania tego, co nas łączy, tej cząstki każdego z nas, która wznosi się ponad uprzedzenia rasowe, narodowe, religijne, polityczne i ideologiczne.


Nie ma dwóch identycznych płatków śniegu, ale ich zdolność do łączenia się w grupy tworzy opady śniegu. Poprzez intuicję możemy poznać nie tylko to, co nas różni, ale i to, co jednoczy. Dążenie do wspólnoty - wobec planety, Boga lub siebie nawzajem - to moja koncepcja duchowości .

Wspólna przestrzeń na naszej planecie


Poprzez intuicję możemy poznać nie tylko różnice, ale i jedność wszystkich ludzi. A jak oddziałuje to na świat, którego jesteś częścią?


Społeczność świata zajęła się ostatnio ekologią. Równocześnie obserwujemy wyraźny regres w sprawach społecznych. Często nie szanujemy ludzi w naszym otoczeniu, zbyt rzadko traktujemy się nawzajem z należytym szacunkiem. Nie pamiętamy o uśmiechaniu się do ludzi w tłoku autobusowym bądź tramwajowym w sklepie, szkole na uczelni w pracy . Wiele informacji, odczuć i wizji płynie do ciebie poprzez intuicję od innych, to zrozumiesz mądrość powiedzenia: "Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe", ponieważ na poziomie nieświadomości dzielimy nasze doświadczenia, zarówno złe jak i dobre.


Działanie intuicyjne jest ważnym elementem tego systemu. Dzięki niemu odzyskamy część kompetencji do podejmowania decyzji, którą zwykle pozostawiamy innym, lepiej wykształconym ludziom. Dzieląc się z innymi informacjami pochodzącymi z tego źródła, dostarczamy im dane daleko wykraczające poza sferę naszej wiedzy, zyskujemy również świadomość, że w jakimś stopniu dzielimy się doświadczeniami.


Czas i przestrzeń


Zakładając, że wszystko jest wzajemnie powiązane, musimy poddać rewizji obecne koncepcje czasu i przestrzeni. Intuicja powiada nam, że rzeczy i zdarzenia nie są odrębne ani w czasie, ani w przestrzeni. Nie ma przeszłości, teraźniejszości, przyszłości. Wprowadzamy takie rozróżnienie, ponieważ nam, ludziom, niezbędne jest pewne strukturalne pojmowanie świata, w przeciwnym razie nie stawialibyśmy się na umówione spotkania!


Ostatnio coraz częściej myślimy i mówimy o tym, co niewymierne i transcendentne, co nadaje sens życiu. Jednakże intuicja nadal nie wzbudza należnego jej zaufania. To naprawdę smutne, że żyjemy w kulturze, która przede wszystkim ceni logiczne myślenie i intelekt, a ignoruje tak ważną sferę duchową.


O duchowości


Dzięki intuicji zyskujemy dostęp do świata ducha. Podobnie jak emocje, poprzez które postrzegamy samych siebie i nasze otoczenie, są odmienne u każdego z nas, tak i postrzeganie duchowości jest sprawą indywidualną. Nawet ludzie deklarujący wiarę w tego samego Boga zapytani, jak Go sobie wyobrażają i na czym polega ich wiara, przedstawiają różne koncepcje. Głębia interpretacji wiary sprawia, że jej odczucie w całym społeczeństwie nabiera innego, szerszego wymiaru.

 

Materiały pochodzą z:

1.Laura Day - "Praktyczna Intuicja" Warszawa 1996

Zapłać on-line - kliknij w banner

Pozioma transfery razem 1-nowe-szare