Google Plus
logo Kontakt:
ul. Wołoska 82 m. 55  (vis a vis Szpitala MSWiA)
tel.22 425-58-58   kom.501-22-84-88
e-mail: parapsychologia@gmail.com
informacje i zapisy:  pon.-pt:  900-2100,  sob: 900 - 1900

Intuicja a wiedza

Intuicja powinna wspomagać ocenę sytuacji, a nie ją zastępować


Jednym z nieporozumień jest przekonanie, że należy kierować się intuicją w każdym procesie decyzyjnym. Tymczasem jej zadaniem nie jest decydowanie, czy powinieneś coś zrobić, ale dostarczanie dodatkowych informacji o tym, co już sam wiesz i czujesz. Informacji tych nie należy rozpatrywać w oderwaniu od innych źródeł, ale to samo dotyczy danych emocjonalnych, zmysłowych i logicznych.


Poznanie mechanizmu intuicyjnego odczytu pozwala selektywnie wykorzystać go do podejmowania decyzji. Jeśli dostępne są wyraźne, empiryczne dane, z pewnością lepiej jest odwołać się do bliższego nam na co dzień linearnego procesu myślowego. Jeśli jednak mamy do czynienia z niedostatkiem danych lub pytanie dotyczy wpływu teraźniejszych wyborów na przyszłe wyniki, to zalecam posługiwanie się informacjami płynącymi z intuicji.


Warto poznać techniki, dzięki którym dane pochodzące z intuicji można wyraźnie oddzielić od danych intelektualnych i emocjonalnych.

Dla lepszego skutku lepiej jest posługiwać się intuicją selektywnie


Nowoczesna psychologia skłania się do integracji. Ale korzystając z intuicji, możesz chcieć zachować osobno informacje dostarczone przez zmysły, wiedzę, uczucia i intuicję.


Jeśli intuicja podpowiada ci jakieś posunięcie, które w twoim odczuciu będzie korzystne, a racjonalne rozumowanie oparte na faktach potwierdza ten wybór, to możesz mieć pewność, że będzie on dobry. Dane intuicyjne można konfrontować z tymi, które podpowiadają zmysły, rozum i uczucie, dzięki temu zyskasz instrument kontroli i równowagi.


Musimy zatem zmusić logiczny umysł, aby zszedł na dalszy plan. W wielu ćwiczeniach celowo pozbawiłem twój umysł danych empirycznych. Bez możliwości analizy logicznej i emocjonalnej zdany byłeś wyłącznie na intuicję. 

 

Intuicja bierze udział w każdym procesie podejmowania decyzji


Choć nie jesteś tego świadom, podczas podejmowania jakiejkolwiek decyzji w pewnym stopniu wykorzystujesz intuicję, a także wiedzę, osąd i odczucia. Nawet wówczas, gdy wybierasz miejsce na urlop, przywołujesz wiedzę o miejscu, w którym zamierzasz go spędzić, zastanawiasz się, co w związku z nim odczuwasz; w każdym z tych procesów pewną rolę odgrywa element, którego rozum nie pojmuje: intuicyjne oczekiwanie przyjemności z wakacji.


Aby uniknąć ryzyka nadmiernego uproszczenia złożonego procesu psychologicznego, oceniaj sytuację biorąc pod uwagę następujące elementy:


. to, co o niej wiesz (wiedza i wspomnienia)
. to, co o niej myślisz (osąd i interpretacja)
. to, co w związku z nią czujesz (uczucia i emocje)
. to, co wyczuwasz intuicyjnie (intuicja)

Informacje pochodzące z intuicji łatwo nam umykają, warto więc nauczyć się je rozpoznawać


Jednym z powodów, dla których nie uświadamiasz sobie udziału intuicji w procesie podejmowania decyzji, jest fakt, że zbyt łatwo uznajesz ją za uczucie. Jest także wysoce prawdopodobne, że podszepty intuicji są tłumione przez logiczne myślenie. Innymi słowy, strumień danych z intuicji rozmywa się w potoku nieustannie napływających informacji dostarczanych przez zmysły, emocje, wspomnienia i intelekt. Dotyczy to w szczególności momentów wahania.

Dlaczego mamy intuicję: hipoteza "naukowa"


Podobnie jak inne zmysły, intuicja to przede wszystkim instrument umożliwiający przetrwanie. Jej zadaniem jest natychmiastowe dostarczanie informacji. W czasach, gdy nasz codzienny byt był o wiele bardziej niebezpieczny, życie lub śmierć jednostki w znacznym stopniu zależały od tego, jak potrafiła się dostroić do otoczenia. Ci, którzy obdarzeni byli lepiej rozwiniętą intuicją, mieli więcej szans na przetrwanie.
Wolimy polegać na bardziej "rozwiniętych" i "cywilizowanych" zmysłach, ale pamiętajcie, że najdoskonalsze są te, które rozwinęły się najwcześniej. Zmysł dotyku rozwija się przed wzrokiem, a intelekt na samym końcu. Sama natura podpowiada nam, na czym powinniśmy się opierać, żeby przetrwać - przed rozumem dano nam intuicję.


Większość naszych kwestii egzystencjalnych w jakimś sensie odnosi się do przyszłości, a intuicja, będąc przede wszystkim zdolnością przetrwania, jest szczególnie do ich rozwiązywania przydatna. Najprawdopodobniej jest zmysłem (lub zespołem zmysłów) przystosowanym specjalnie do gromadzenia informacji, których nie możemy uzyskać z bezpośredniego otoczenia.


U większości proces ten przebiega nieświadomie, zakłócany logicznym myśleniem i emocjami. Uświadamiając sobie informacje pochodzące z intuicji, zanim zostaną ułożone w jedną całość i zanim instynktownie zaczniemy zgodnie z nimi działać, przenosimy te cenne dane ponad poziomem emocjonalnym w sferę intelektualną. Wskutek tego podejmujemy bardziej racjonalne decyzje. Dopiero po oddzieleniu jej od uczuć i emocji (które nie zawsze podpowiadaj ą nam właściwe rozwiązania) intuicja staje się pożytecznym narzędziem.

Rozmyślania nad zbiorowością


Organizm jest zbiorem komórek i doświadczeń fizycznych, umysłu myśli i wspomnień, emocje doznaniami i reakcjami na nie; jednostki ludzkie są złożone z tych wszystkich elementów, skutecznie lub nie z sobą współdziałających, stanowiąc społeczność.


Istoty ludzkie łączą się w różne zbiorowości: zawodowe, społeczne, rodzinne, polityczne i ideologiczne.

Materiały pochodzą z:

1.Laura Day - "Praktyczna Intuicja" Warszawa 1996

Zapłać on-line - kliknij w banner

Pozioma transfery razem 1-nowe-szare